Prejsť na navigáciu

O spoločnosti Value 4 you

value4you, s.r.o. je znaleckou organizáciou, zaregistrovanou MS SR v odbore: Ekonomika a riadenie podnikov, odvetví: Oceňovanie a hodnotenie podnikov. Ako znalecká organizácia spracovávame znalecké posudky v oblasti stanovenia hodnoty podniku alebo časti podniku, resp. jednotlivých zložiek majetku. Spracovanie znaleckých posudkov je vykonávané v súlade s platnou legislatívou. Pri spracovaní znaleckých posudkov vychádzame z požiadavky klienta, pričom rešpektujeme všetky záväzné predpisy a morálne hodnoty členov tímu znaleckej organizácie. Okrem spracovania znaleckých posudkov poskytujeme účtovné a daňové poradenstvo a služby v oblasti transférového oceňovania.

Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov.

Ing. Miroslav Jakubec, PhD. a doc. Ing. Peter Kardoš, PhD. sa v súčasnosti podieľajú na riešení vedeckého projektu zameraného na Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov.

viac

Nový zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

Ing. Miroslav Jakubec, PhD. a doc. Ing. Peter Kardoš, PhD. sú súčasťou pracovnej skupiny pripravujúcej nový zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Ide najmä o oblasť ekonomických znalcov a znaleckých organizácií.

viac

Náš tím

Dvaja členovia tímu znaleckej organizácie aktívne pôsobia aj na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde sa podieľajú na vzdelávaní v oblasti ohodnocovania podnikov (Riadenie hodnoty podniku, Realitné maklérstvo).

no-photo

Ing. Miroslav Jakubec, PhD.

Znalec v odbore Ekonómia a manažment
Priemyselné vlastníctvo

no-photo

doc. Ing. Peter Kardoš, PhD.

Znalec v odbore Ekonómia a manažment
Priemyselné vlastníctvo

no-photo

Ing. Peter Fabian, PhD. MBA

Znalec v odbore Ekonómia a manažment
Daňový poradca

Referencie

Členovia znaleckého tímu majú bohaté skúsenosti so spracovaním znaleckých posudkov pre rôzne právne úkony (nepeňažný vklad, reštrukturalizácia, squeeze-out, záložné právo, fúzia atď.), čo potvrdzujú projekty, na ktorých spolupracovali. Z dôvodu zachovania mlčanlivosti uvádzame iba prehľad spoločností, pre ktoré boli znalecké posudky vypracovávané.

Kia Motors Slovakia s.r.o.

U. S. Steel Košice, s. r. o.

Bory Mall, a.s.

Rádio Expres

Všetky referencie