Prejsť na navigáciu

Vzdelávanie

Kľúčoví členovia znaleckého tímu pôsobia na Ekonomickej univerzite v Bratislave ako vysokoškolskí pedagógovia s bohatou publikačnou a výskumnou činnosťou orientovanou na problematiku ohodnocovania. doc. Ing. Peter Kardoš, PhD. a Ing. Miroslav Jakubec, PhD. zabezpečujú výučbu predmetov Riadenie hodnoty podniku a Realitné maklérstvo. Ide o predmety určené pre študentov 4. a 5. ročníka Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rámci svojej publikačnej činnosti sú autormi nasledovných odborných a vedeckých publikácií zameraných na problematiku znaleckej činnosti:

 

ekonznal

ISBN: 978-80-8078-450-8

Ide o vedeckú monografiu, ktorá je venovaná problematike nehmotného majetku a špecifickým problémom pri ohodnotení podniku. V rámci nehmotného majetku je spracovaný prieskum zameraný na výšku licenčných poplatkov. Takýto prieskum bol realizovaný ako jediný v podmienkach SR.

 

 

 

 

 

 

riadhodnotyISBN: 978-80-8078-379-2

Ide o vysokoškolské skriptá, ktoré sú venované problematike stanovenia hodnoty podniku. V rámci zbierky príkladov je uvedená široká škála riešených a neriešených príkladov, ktoré sú pre znalcov návodom pri stanovení hodnoty podniku.

 

 

 

 

 

 

 

riadhodnotypriklady ISBN: 978-80-8168-141-7

Ide o nové vysokoškolské skriptá, ktoré sú venované problematike stanovenia hodnoty podniku. V rámci zbierky príkladov je uvedená široká škála riešených a neriešených príkladov, ktoré sú pre znalcov návodom pri stanovení hodnoty podniku. Aktuálna zbierka bola doplnená o praktické príklad z oblasti ohodnocovania nehmotného majetku a ohodnocovaniašpecifických foriem podnikov.

 

 

 

 

  

 

riadhodnotyohodnotit ISBN: 80-88870-48-8

Ide o vysokoškolskú učebnicu zameranú na problematiku stanovenia hodnoty podniku a riadenia hodnoty podniku. Učebnica svojim obsahom približuje jednotlivé postupy stanovenia hodnoty podniku, prípadne jednotlivých zložiek majetku podniku.