Prejsť na navigáciu

Tím

Ing. Miroslav Jakubec, PhD.

photo-jakubec 

Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave pôsobiaci na Podnikovohospodárskej katedre ako odborný asistent. Znalec v odbore Ekonómia a manažment, Priemyselné vlastníctvo. Od roku 2001 sa intenzívne venuje znaleckej činnosti, pričom je autorom mnohých odborných a vedeckých článkov, vysokoškolských učebníc. Spolupracuje s MS SR na príprave legislatívnych noriem v znaleckej oblasti a podieľa sa na vzdelávaní a odbornom preskúšaní znalcov. Pôsobí ako lektor na kurze „Ohodnocovanie majetku podnikov“ a ako člen skúšobnej komisie pre skúšky znalcov v odbore Ekonómia a manažment.

doc. Ing. Peter Kardoš, PhD.

photo-kardos 

Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave pôsobiaci na Podnikovohospodárskej katedre ako docent. Znalec v odbore Ekonómia a manažment, Priemyselné vlastníctvo. V roku 2012 obhájil habilitačnú prácu na tému: „Nehmotný majetok ako objekt znaleckého skúmania“. Od roku 2001 sa intenzívne venuje znaleckej činnosti, pričom je autorom mnohých odborných a vedeckých článkov, vysokoškolských učebníc. Spolupracuje s MS SR na príprave legislatívnych noriem v znaleckej oblasti a podieľa sa na vzdelávaní a odbornom preskúšaní znalcov. Pôsobí ako lektor na kurze „Ohodnocovanie majetku podnikov“ a ako člen skúšobnej komisie pre skúšky znalcov v odbore Ekonómia a manažment.

Ing. Peter Fabian, PhD. MBA

photo-fabian 

Absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, špecializácia Podniková ekonomika a manažment a Oceňovanie podnikov. Po skončení štúdia pôsobil v oblasti finančného auditu. V roku 2009 ukončil doktorandské štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave, špecializácia Podniková ekonomika, kde pôsobil aj ako odborný asistent. V rámci zvyšovania vzdelania absolvoval štúdium MBA na ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin. Od roku 2009 je súdnym znalcom v odvetví účtovníctvo a daňovníctvo a v odvetví financie a od roku 2015 je daňovým poradcom zapísaným v Slovenskej komore daňových poradcov. Je lektorom vzdelávania znalcov na BBS v Bratislave v kurze Ekonómia a manažment - ohodnocovanie majetku.

Spolupracujeme s internými aj externými znalcami z nasledujúcich znaleckých odborov:

  • Stavebníctvo
  • Poľnohospodárstvo
  • Strojárstvo
  • Priemyselné vlastníctvo
  • Doprava železničná
  • Elektrotechnika
  • Doprava cestná
  • Nábytok a bytové doplnky
  • A ďalšie.