Prejsť na navigáciu

Novinky

Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov.

Ing. Miroslav Jakubec, PhD. a doc. Ing. Peter Kardoš, PhD. sa v súčasnosti podieľajú na riešení vedeckého projektu zameraného na Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov.

viac

Nový zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

Ing. Miroslav Jakubec, PhD. a doc. Ing. Peter Kardoš, PhD. sú súčasťou pracovnej skupiny pripravujúcej nový zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Ide najmä o oblasť ekonomických znalcov a znaleckých organizácií.

viac

Pripravujeme pre Vás novú odbornú publikáciu zameranú na problematiku ohodnocovania podnikov

Autorský kolektív v zložení Ing. Miroslav Jakubec, PhD. a doc. Ing. Peter Kardoš, PhD. pripravuje pre Vás novú odbornú publikáciu zameranú na problematiku ohodnocovania podnikov.

viac