Prejsť na navigáciu

Pripravujeme pre Vás novú odbornú publikáciu zameranú na problematiku ohodnocovania podnikov

Autorský kolektív v zložení Ing. Miroslav Jakubec, PhD. a doc. Ing. Peter Kardoš, PhD. pripravuje pre Vás novú odbornú publikáciu zameranú na problematiku ohodnocovania podnikov. Pôjde o jedinečnú publikáciu, ktorej obsahom budú rôzne problematické oblasti, s ktorými sa môžeme stretnúť pri ohodnotení podniku. Učebnica bude určená pre študentov 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Fakulte podnikového manažmentu ako aj pre širokú odbornú verejnosť pôsobiacu v danej oblasti. Predpokladaný termín vydania je začiatok roka 2016.


Prejsť na všetky novinky