Prejsť na navigáciu

Nový zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

Ing. Miroslav Jakubec, PhD. a doc. Ing. Peter Kardoš, PhD. sú súčasťou pracovnej skupiny pripravujúcej nový zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Ide najmä o oblasť ekonomických znalcov a znaleckých organizácií. Veríme, že naše pripomienky a postrehy v procese prípravy novej legislatívnej úpravy prispejú k rozvoju znaleckej činnosti v podmienkach SR. Predpokladaná platnosť nového zákona je druhý polrok 2016.


Prejsť na všetky novinky